Dit is het privacy statement van 1-2-3 Stitch, gevestigd te Oudenhoorn, aan de Ring 4, 3227 AS. 1-2-3 Stitch is ingeschreven bij het handelsregister van de kamer van Koophandel.

Toepasselijk

Deze privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier, email of bestellingen die u plaatst.  

Wij hechten groot beland aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 1-2-3 Stitch is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Factuur of afleveradres

 • E-mailadres

 • Betaalgegevens

  Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

  Door akkoord te gaan met deze privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens  voor die hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te alle tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw bestelling

 • U te kunne bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U te informeren van de aanbiedingen die wij hebben

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om bestellingen goed te verwerken, Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen.  Sommige gegevens bewaren wij langer omdat dit van de wet moet, zoals bijvoorbeeld bewijs van uw aankoop en factuur moeten wij 7 jaar bewaren van de belastingdienst.

  Verstrekking aan derden

  Uw  gegevens worden op geen enkele manier verkocht aan anderen of gebruikt door anderen. Met hierbij de uitzondering van bijv. de applicatie Google analytics. De gegevens die hiermee verkregen worden worde  puur gebruik om de website en de bezoekerservaring nog beter te maken.

  Mochten er dingen op de website veranderen en daardoor bijv. ook het cookie beleid dan kunt u hier altijd het meest recente privacy statement vinden.   Wij kunnen uw persoonsgegevens alleen delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de bestelling of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. 

  Commerciële doeleinden

  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze aanbiedingen of dienstverlening. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over aanbiedingen wilt ontvangen, dan klikt u eenvoudig door op uitschrijven te klikken in de ontvangen email.

  Cookies

  Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst. Deze website maakt daar gebruik van. De cookies op deze website geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.  De meeste browser accepteren cookies automatisch maar je kunt dat veranderen zodat je zelf kan aangeven waar en wanneer je een cookie accepteert of weigert.

  Het kan dan wel zo zijn dat bepaalde functies van de website niet goed werken.

  Google analytics ( een cookie )  is gekoppeld aan deze website. Dit om te kunnen zien hoe de website gebruikt wordt door de bezoekers en klanten van 1-2-3 Stitch en wat daar eventueel aan verbeterd kan worden.

  Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming  voor de gegevensverwerking in te trekken op bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking aan uw persoonsgegevens sturen naar info@123stitch.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 3 weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar maken en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. As u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveilig zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@123stitch.nl

Dit document is opgemaakt op 25-05-2018 te Oudenhoorn

 

© 2013 - 2024 123stitch | sitemap | rss