Artikel 1 - Algemeen     
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle handelingen en alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten van welke aard dan ook tussen 1-2-3 Stitch en haar clienten c.q. opdrachtgevers, hierna te noemen opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeen gekomen.
1.2 Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van alle door 1-2-3 Stitch gesloten overeenkomsten. De bestellingen en opdrachten van opdrachtgevers gelden als zijn erkenning en aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
1.3 1-2-3 Stitch heeft en alle tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website te veranderen.
1.4 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de website getoonde afbeeldingen en voorbeelden.
1.5 Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
1.6 Alle rechten voorbehouden.
1.7 1-2-3 Stitch ontwerpt uw logo zelf en blijft in ons bezit, wilt u uw logo hebben dan kan dit worden overgenomen tegen betaling.
1.8 Artikelen met korting mogen NIET worden geruild.

Artikel 2 - Koopovereenkomst offerte      
2.1 Bestellingen kunnen plaatsvinden via de webshop of via de email, na het plaatsen van een bestelling is de koopovereenkomst een feit.
2.2 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
2.3 De administratie van 1-2-3 Stitch geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de klant aan 1-2-3 Stitch verrichte leveringen. 1-2-3 Stitch erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.4 Vergeleken met de afbeelding/logo kunnen de kleuren van de borduring afwijken. Voor grotere bestellingen raadt ik aan eerst een proefexemplaar te bestellen en deze te controleren.
2.5 Gezien het unieke karakter van de producten zijn de bestellingen na vervaardigen definitief en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Artikel 3 - Zelf aangeleverd textiel
3.1 Het borduren van zelf aangeleverd textiel gebeurt op eigen risico van de opdrachtgever. Uiteraard besteden wij de uiterste zorg aan de afwerking van uw artikelen.
3.2 Indien de zelf geleverde artikelen gezamenlijk een grotere partij van dezelfde artikelen vormen, verwachten wij dat de opdrachtgever 1 extra artikel meelevert als proefexemplaar.

Artikel 4 - Prijzen     
4.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% Btw en exclusief eventuele bezorgkosten. Alle prijzen zijn in euro´s. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds lopende orders.

Artikel 5 - Bezorging en bezorgkosten      
5.1 U kunt ervoor kiezen om uw bestelling (na gemaakte afspraak) zelf op te komen halen. Hiervoor zijn verder geen bezorgkosten aan verbonden.
5.2 1-2-3 Stitch maakt bij de verzending gebruik van TNT-post maar is echter niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van uw bestelling tijdens de verzending via TNT-post.
5.3 Voor bestellingen naar het buitenland gelden andere verzendkosten, mail hiervoor voor het juiste bedrag.

Artikel 6 - Levering     
6.1 Bestellingen met standaard artikelen worden binnen 2 á 3 werkdagen, na ontvangst van betaling verstuurd (uitgezonderd onvoorziene omstandigheden).
6.2 Speciaal voor u geborduurde artikelen worden binnen 3 á 5 werkdagen, na ontvangst van betaling verstuurd (uitgezonderd onvoorziene omstandigheden).
6.3 Indien u diverse artikelen besteld met verschillende levertijden, geldt de langste levertijd, een bestelling wordt in 1 keer verzonden om extra verzendkosten te voorkomen.
6.4 Overschrijdingen van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijk wijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dit geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.
6.5 Indien een artikel niet meer op voorraad is wordt u hiervan direct op de hoogte gesteld. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt u hier tijdig van op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding van de overeenkomst binnen 30 dagen op uw rekening teruggestort.

Artikel 7 - Betaling     
7.1 Betalingen dienen bij vooruitbetaling te geschieden (tenzij anders overeengekomen). Gezien het unieke karakter van de producten zal de opdracht pas na ontvangst van het factuurbedrag worden uitgevoerd.
7.2 Betaling van bestellingen kan op de volgende, eenvoudige manieren plaats vinden:
   2.1 Middels een bankoverschrijving (internetbankieren) naar rekeningnummer: NL46 INGB 0005 3003 39 t.n.v 1-2-3 Stitch te Oudenhoorn o.v.v. het ordernummer.
   2.2 Via de webshop met IDeal. U kunt gelijk afrekenen met uw vertrouwde internet betaalservice, op basis van de specifieke beveiligingsmethode van uw eigen bank.

Artikel 8 - Garantie     
Natuurlijk wordt uw bestelling met de grootste zorg uitgevoerd mochten er onverhoopt toch problemen zijn met uw bestelling dan gelden de volgende bepalingen:
8.1 U kunt beschadigde artikelen, in overleg aan ons retourneren.
8.2 U dient eventuele beschadigingen aan onze producten binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden.
8.3 Artikelen met korting mogen NIET worden geruild.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid     
9.1 1-2-3 Stitch is niet aansprakelijk voor verlies of schade die is ontstaan tijdens transport.
9.2 1-2-3 Stitch is niet aansprakelijk voor het foutief doorgeven van namen / geboortedatums en teksten met betrekking tot het borduren, bedrukken of sublimeren van artikelen.
9.3 U dient dan ook altijd naar waarheid het bestelformulier in te vullen.
9.4 1-2-3 Stitch is niet aansprakelijk voor de consument aangeleverde logo´s.

Artikel 10 - Wijzigingen algemene voorwaarden      
10.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. versie zoals die te tijde van het tot stand komen van de overeenkomst geldig was.

Artikel 11 - Privacybeleid     
11.1 De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van 1-2-3 Stitch, deze gegevens worden alleen door 1-2-3 Stitch gebruikt en uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Artikel 12 - Geschillen     
12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlands rechter rechtsmacht.

 

© 2013 - 2024 123stitch | sitemap | rss